• NADANÍ ŽÁCI
    • NADANÍ ŽÁCI

    • 05.02.2023 17:16
    • Naše škola se snaží rozvíjet žáky ve všech oblastech jejich zájmu. Řešíme, jak smysluplně a účelně zapojit do výuky všechny žáky třídy, aby byla podpořena jejich přirozená snaha poznávat nové věci. V tomto článku naleznete zajímavé informace o nadaných žácích.
    • více
    • 3. prostředí - DĚDA LESOŇ
    • 3. prostředí - DĚDA LESOŇ

    • 22.09.2018 15:37
    • Toto prostředí umožňuje dětem pracovat s veličinou zapsanou ikonicky (nikoliv číslem). Uvedeno je příběhem o dědovi Lesoňovi, ochránci zvířátek.
    • více
    • 2. prostředí - AUTOBUS
    • 2. prostředí - AUTOBUS

    • 05.02.2023 17:42
    • Autobus je matematické prostředí, ve kterém děti procvičují základní spoje sčítání a odčítání (numerika), evidují probíhající děj do tabulky (statistika), objevují početní zákonitosti tabulky (logika) a zároveň je to hra umožňující osobitý zážitek (motivace a dramatizace).
    • více
    • 1. prostředí - KROKOVÁNÍ
    • 1. prostředí - KROKOVÁNÍ

    • 22.09.2018 15:36
    • Jedno z prvních prostředí, se kterým se děti seznamují, je krokování. Prostředí slouží v první fázi k vyvození matematické operace sčítání.
    • více
    • Úvodní slovo
    • Úvodní slovo

    • 05.02.2023 17:40
    • Na těchto stránkách se můžete pravidelně seznamovat s činnostmi dětí ve výuce matematiky podle Hejného metody přímo na naší škole. Pokusíme se vám přiblížit jednotlivé problematické úlohy, které se nazývají „prostředí“, v jednotlivých ročnících ZŠ postupně tak, jak s nimi pracují děti.

     Obecné informace o metodě můžete získat přímo ZDE.

    • více

  Partneři školy

  • Edupage
  • Valašské Klobouky
  • FairTrade
  • Hejného metoda
  • Fraus