• ŠKOLSKÁ RADA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

   •  

    Volební řád ŠR:

    Volebni_rad_SR.pdf

    Zápisy z jednání ŠR:

    SKOLSKA_RADA_35.pdf

    SKOLSKA_RADA_36.pdf

    SKOLSKA_RADA_37.pdf

    SKOLSKA_RADA_38.pdf

    SKOLSKA_RADA_39.pdf

     

    VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2021 - 2023

    Podle ustanovení §167 a 168 školského zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Volebního řádu ŠR schváleného usnesením Rady města Valašské Klobouky č. 70/641/2005 ze dne 2. 11. 2005, vyplývá povinnost po třech letech opět zvolit dva zástupce do Školské rady při Základní škole Valašské Klobouky z řad zákonných zástupců na nové funkční období, tj. rok 2021-2023.

    Volby obvykle probíhaly během podzimního období. Vzhledem k mimořádným opatřením a vyhlášením nouzového stavu vydalo MŠMT opatření obecné povahy s účinností od 29. října 2020, kterým se funkční období členů školské rady prodloužilo tak, že skončí 3 měsíce ode dne ukončení nouzového stavu (podrobně viz příloha).

    ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRŮBĚHU VOLEB
    DO ŠKOLSKÉ RADY
    NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

     

    TERMÍN VOLEB: 28. 5. – 1. 6. 2021 – elektronicky

    MÍSTO KONÁNÍ: Základní škola Valašské Klobouky

    HLASOVACÍ DOTAZNÍK: volič obdrží do schránky v Edupage hlasovací formulář, ve kterém vybere vhodného kandidáta.

    ÚPRAVA HLASOVACÍCH LÍSTKŮ: volič označí maximálně 2 kandidáty.

    ZPŮSOB VOLBY: elektronický dotazník v Edupage.

    PODÁNÍ NÁVRHŮ NA KANDIDÁTY: 10. – 24. 5. 2021 emailem poslat podepsaný sken návrhu kandidátů na adresu ambruzova@zsvk.eu nebo osobně na recepci školy (v pracovní dny 7:30 – 15:00 hod.). Formulář návrhu ke stažení v příloze, v listinné podobě v recepci školy.

    ZVEŘEJNĚNÍ LISTINY NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ: do 27. 5. 2021 v Edupage a na webových stránkách školy.

    VYHLÁŠENÍ VOLEBNÍCH VÝSLEDKŮ: do 5 dnů ode dne ukončení voleb budou výsledky zveřejněny v Edupage a na webových stránkách školy.

    Za přípravný výbor RNDr. Ivana Sedláková, statutární zástupce ředitele

     

    Přílohy:
    OOP-skolskerady.pdf
    SR_kandidatura_zakonny_zastupce.docx
    Volebni_rad_SR.pdf

     

    ZVOLENÍ KANDIDÁTI DO ŠKOLSKÉ RADY
    Z ŘAD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

    PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2021 – 2023

    Pavla Mudráková

    Anežka Naňáková

    Volební účast: 

    88 voličů z řad zákonných zástupců

    Volební komise: 

    Eva Petrůjová, předseda, Mgr. Petra Sporková, Magda Ambrůzová

    zveřejněno dne 2. 6. 2021

     

    ZVOLENÍ KANDIDÁTI DO ŠKOLSKÉ RADY
    Z ŘAD PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

    PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2021 – 2023

    RNDr. Michaela Šebáková

    Mgr. Radka Dohnalová

    Volební účast: 

    41 voličů z řad pedagogických pracovníků

    Volební komise: 

    Mgr. Lenka Tomaštíková, předseda, Mgr. Tomáš Kratochvíl, Mgr. Jitka Šenkeříková

    zveřejněno dne 2. 6. 2021

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus