• Přípravná třída

    Základní škola Valašské Klobouky plánuje otevření přípravné třídy pro školní rok 2024/2025.

    Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně jsou přijímány děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

    Výhody přípravné třídy:

    • individuální péče pro každé dítě v souladu s jeho potřebami formou hravé výuky
    • počet žáků ve třídě 10 - 15
    • přípravná třída je zcela zdarma
    • docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky
    • děti nejsou klasifikovány
    • zdarma pomůcky pro výtvarnou výchovu a rozvoj grafomotoriky
    • příjemné prostředí a zkušená paní učitelka s laskavým přístupem k dětem
    • výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11.25 hodin (včetně dopolední vycházky)
    • děti mají k dispozici vybavenou učebnu s interaktivní tabulí nebo projektorem, tělocvičnu a hřiště, relaxační místnost, novou knihovnu, hudebnu i další prostory školy
    • dětem mají možnost stravování v naší zdravé školní jídelně a pobytu ve školní družině, která je otevřena v době od 6:00 do 16:00 hodin
    • děti se účastní kulturních a sportovních akcí, výletů a dalších aktivit pořádaných školou
    • dětem je k dispozici školní logopedka a školní psycholožka
    • v případě pokračování vzdělávání na naší škole je adaptace dítěte na školní prostředí bez potíží

    Přihlášení dítěte do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025

    • Zápis dětí do přípravné třídy proběhne ve čtvrtek 25. dubna 2024 od 13. 30 do 16.30 hodin nebo v odůvodněných případech po telefonické domluvě v náhradním termínu, nejpozději do 30. dubna 2024.
    • Zákonní zástupce dítěte s odkladem školní docházky vyplní Žádost o odklad povinné školní docházky, po obdržení odkladu povinné školní docházky z poradenského zařízení rodiče vyplní Žádost o přijetí do přípravné třídy.
    • Formuláře jsou k dispozici na webu školy nebo přímo u zápisu.
    • Vyplněnou žádost do přípravné třídy i s doporučením školského poradenského zařízení odevzdají zákonní zástupci u zápisu.
    • Upozorňujeme rodiče, aby si včas zajistili vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení.
    • Ve zprávě poradenského zařízení musí být uvedeno doporučení k zařazení dítěte do přípravné třídy.
    • Do přípravné třídy mohou být přijaty i děti, kterým byl udělen odklad školní docházky pro školní rok 2024/2025 na jiné škole.
    • Do přípravné třídy ZŠ Valašské Klobouky mohou přihlásit zákonní zástupci i děti, které budou po skončení docházky v přípravné třídě plnit povinnou školní docházku v jiné základní škole.  

     

     

     

    Formuláře

    Žádost o odklad

    Žádost o přijetí do přípravné třídy 

    V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitele Mgr. Věru Balouškovou na telefonním čísle: 570 578 126 mobil: 731 422 165, 739 365 219

     

    Těšíme se na Vás

     

  • Formuláře

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus