• Přípravná třída

   • Od 1. 9.2019 opět připravujeme v ZŠ Valašské Klobouky otevření přípravné třídy, která je určena přednostně dětem s odkladem školní docházky.

    V přípravných třídách mohou být nově i děti s odkladem kvůli věku. V přípravných třídách základních škol budou moci být tedy i děti, které šesté narozeniny slaví v období od září do prosince příslušného školního roku.

    CO NABÍZÍ PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA?

    • docházka do přípravné třídy i školní družiny je bezplatná a započítává se do povinné předškolní docházky.
    • velkou výhodou je snížený počet dětí v kolektivu (10 - 15 dětí), což umožňuje pracovat s žáky individuálně
    • děti mají k dispozici vybavenou učebnu s interaktivní tabulí, tělocvičnu a hřiště, relaxační místnost, novou knihovnu, hudebnu i další prostory školy
    • dětem je k dispozici stravování v naší zdravé školní jídelně, pobyt ve školní družině, která je otevřena v době od 6:00 do 16:00 hodin
    • děti se účastní kulturních a sportovních akcí, výletů a dalších aktivit pořádaných školou
    • dětem zakoupíme pomůcky pro výtvarnou výchovu a grafomotoriku
    • zajistíme společné ranní svačinky ve školní jídelně
    • dětem je k dispozici školní logopedka
    • v malém kolektivu navodíme příjemné prostředí ke hře, individuálnímu rozvoji dětí i vzdělávacím aktivitám

    CO JE TŘEBA UDĚLAT PRO PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY?

    • informovat se o tomto typu vzdělávání při zápisu dítěte do ZŠ
    • zajistit si doporučení školského poradenského zařízení k tomuto typu předškolního vzdělávání
    • odevzdat v ZŠ všechny dokumenty potřebné k odkladu školní docházky a přihlášku do přípravné třídy

     

    Do přípravné třídy ZŠ Valašské Klobouky mohou přihlásit zákonní zástupce i děti, které budou po skončení docházky v přípravné třídě plnit povinnou školní docházku v jiné základní škole.

     Zveme všechny zájemce k návštěvě naší současné přípravné třídy.   

  • Formuláře

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus