• Ilustrační obrázek loďe
      • Legenda kapitána Granta

      • Před dávnými časy, v období dlouhých letních dnů a krátkých nocí, pozval admirál Medvěd osm spřátelených kapitánů pirátských lodí do Čimelic Port a vyzval je, aby naverbovali nové posádky.

       Všechny pirátské lodě s jejich kapitány pak přizval k dobrodružné výpravě za bájným pokladem korzárského kapitána Granta. Dověděl se o něm od svých špehů, kteří to vypátrali po Evropě.

       V celé výpravě jde o bystrost, rychlost, šikovnost a um nových posádek pirátských lodí, protože musí předstihnout Angličany a Španěle, kteří se také vydali na svých mořských neckách do honby za pokladem. Tato výprava však nebyla úspěšná. Proto poklad stále čeká na nového majitele. Jestli máš dost odvahy a umíš brázdit moře, zkus sledovat indicie kapitána Granta a možná budeš mít štěstí.

      • Ilustrační obrázek knížky
      • Lodní deník flotily

      • Vést lodní deník bývala kdysi naprostá samozřejmost.

       Ze zákonné povinnosti se postupně stala vzpomínková kniha, kterou si někteří s oblibou vedou, aby mohli později své plavby s deníkem na klíně znovu prožívat.

       I my na naší plavbě poctivě vedeme lodní deník, ve kterém jsou zaznamenány všechny zážitky, úskalí i úspěchy, které jsme během brázdění moře zažili. Zapisujeme každou změnu kurzu i sílu větru.

       Lodní deník

       číslo

       1

        

       Jméno námořní flotily:

       Domovský přístav: Valašské Klobouky

       Provozovatel: Základní škola Valašské Klobouky

       Zápisy začínají dnem: 3. 9. 2018

       Zápisy končí dnem: --------------------

        

       Instrukce k vedení lodního deníku

       I. Lodní deník je součástí lodních listin.

       II. Údaje o lodi se do lodního deníku napíší podle lodních listin.

       III. Lodní deník vyplňují kapitáni lodí nebo jimi pověření zástupci.

       IV. Ve vyplňování lodního deníku se jednotlivé lodě pravidelně střídají, vyplňují ho průběžně dle potřeby.

       V. Před předáním služby svému nástupci pověřený pirát lodní deník podepíše.

       VI. Za provedené zápisy do lodního deníku odpovídá velitel pověřené lodi.

       VII. Údaje zapsané do lodního deníku musí být čitelné.

       VIII. Chybné zápisy se přeškrtnou tak, že zůstanou čitelné, a k opravě je nutno připojit datum a podpis velitele pověřené lodi či jím pověřeného zástupce, který opravu provedl.

      • Ilustrační obrázek žáků ve třídě
      • Hymna pirátů

      • Hudební skupina Klíč

       Klíč dětem - Písničky z Breptánie

       Poslechněte si zde:

       Ilustrační obrázek sluchátek
        

       Zkřížené hnáty, pozor na piráty,
       korzár ten má pěkně slanou vlast,
       útesy, hloubky, pár pokladů a chlast,
       plujme potápět a krást.
       
       K ostrovu ďábla zamíříme přídí,
       kdo nás spatří, toho zamrazí,
       velrybí smích, jen ten nás provází,
       mrtvým, těm nic neschází.
       
       Dlouhej John, ten se vzpíná, ráhna zacvičí,
       jen kosatka, ta nás vezme do náručí.
       Zkřížené hnáty, černá plachta hrůzy,
       každé ráno řveme johoho,
       V noci hrajeme si na medúzy,
       co je komu do toho.
       
       Delfíní ploutve pozorujem zblízka,
       delfínům je fuk, co my jsme zač,
       křik, vlny, pláč, občas i ten pirát rváč,
       stýská si a neví nač.
       
       Už je to dávno, zrezivěla kotva,
       co je přístav, neví nikdo z nás.
       Zub hlodá kaz, v moři utápíme čas,
       zbývá jen plout na doraz.
       
       Pustej Jack, těžce chápe, u kormidla spí,
       a moře, to modře chrápe, ví ...
       Zkřížené hnáty kapitána Flinta
       to se žádnej kluk nevrátí,
       a tahle píseň, to námořní je finta,
       tak se množí piráti, johoho.
     • Pirátská flotila naší školní družiny

     • Naše pirátská flotila je složena z pěti lodí. Lodě nesou názvy významných souhvězdí oblohy, podle kterých kapitáni v noci určovali směr plavby:

      I. Andromeda

      II. Kasiopea

      III. Pegas

      IV. Černý Havran

      V. Orion

      Ilustrační obrázek loďe

       

       

      • Loď Andromeda

      • Kapitánka Lenka Ptáčková

       Barva

       Modrá

       Pokřik

       •  Raz - pirátský ďás!
       •  Raz a dva - Andromeda!!
       •  Raz a dva a tři - všichni jsme bratři!!!
       • Raz a dva a tři a čtyři - Andromeda k cíli míří!!!!
       • Raz a dva a tři a čtyři a pět - kdo nepluje s námi, pluje zpět!!!!!

        

        

        

      • Ilustrační obrázek loďe
      • Ilustrační obrázek loďe
      • Loď Kasiopea

      • Kapitánka Lucie Šimoníková

       Barva

       Červená

       Pokřik

       Piráti, do toho, pojďme na loď! Poklad najdem, na ostrov zajdem!

       Kdo se nám do cesty postaví, toho kletba zastaví!

       Harrr! Harrr! Harrr! Harrr!

        

      • Loď Pegas

      • Kapitánka Alena Hájková

       Barva

       Zelená

       Pokřik

       Hu hu hu, piráti jsou tu!

       Třeste se strachy, chystejte prachy!

       Bereme všechno, co se nám líbí

       i truhly se zlatem, vše co se třpytí!!!

      • Ilustrační obrázek loďe
      • Ilustrační obrázek loďe
      • Loď Černý Havran

      • Kapitánka Ladislava Šindlerová

       Barva

       Oranžová

       Pokřik

       Na moře se vydáme, na vítr si počkáme!

       Hou hou hou, piráti jedou!

       K cíli spolu dorazíme a poklad si rozdělíme!

      • Loď Orion

      • Kapitánka Jiřina Šimoníková

       Barva

       Fialová

       Pokřik

       Černá, šedá, to jsou barvy naše, porazíme soupeře a vítěžství je naše.

       Cigi hej, caga hej, cigi caga, cigi caga hej, hej, hej,

       piráti jsou nej!

      • Ilustrační obrázek loďe
      • Ilustrační obrázek loďe
      • Bodovací plachta "Plavba námořníků"

      •  

       Každé oddělení má bodovací plachtě "Plavba námořníků" svou pirátskou flotilu se jmény členů posádky.

       Za splnění daného úkolu, soutěže, účasti na akcích, tvořivých dílnách, …. dostane pirát "zlaťák" - papírový kroužek znázorňující pirátskou minci. Tu si přidá na bodovací plachtu ke zbytku svého pokladu (přilepí si ji). Soutěže, stejně jako všechny úkoly jsou sestaveny tak, aby byly splnitelné pro všechny žáky. Na konci školního roku budou mince sečteny a soutěž bude během poslední etapové hry vyhodnocena.

       Za co se tedy zlaťáky získávají?

       1. Za řádně vyplněnou, rodičem podepsanou a včas navrácenou přihlášku na akci
       2. Za účast na akci
       3. Za připravenost v oblečení a obutí (Např. přinesl si na soutěž ve skákání gumy kraťase? Oblékl si na Chalk Art sportovní oblečení, které si může ušpinit? Měl na pečení zemáků svoje brambory či jablka?)
       4. Za umístění v soutěži na zlaté, stříbrné a bronzové pozici
       5. Za materiální připravenost (Obstaral si na výrobu tukových koulí pro ptáčky semena? Přinesl si na Družinovou drakiádu vlastního draka?)
       6. Za vlastní mimořádnou iniciatiu
       7. Za splněné úkoly v jednotlivých soutěžích
    • Hlavní etapy celoroční hry

      • Honba za pokladem: čtyři živly
      • Pirátská stezska
      • Pirátská flotila
      • Piráti na Antarktidě
      • Voda nad zlato
      • Naučme se společně, jak se chovat bazpečně
    • Další bodované akce na "Plavbě námořníků"

      • Chalk Art
      • 1 zlaťák za vhodné převlečení, 1 zlaťák za účast

      • Soutěž ve skákání gumy
      • 1 zlaťák za účast, 1 zlaťák za vhodné převlečení, 1 zlaťák za 3. místo, 2 zlaťáky za 2. místo, 3 zlaťáky za třetí místo.

      • Družinové adventní dílničky
      • 1 zlaťák za účast

      • Pyžamová párty
      • 1 zlaťák za účast, 1 zlaťák za pyžamo

      • Prskavkování
      • 1 zlaťák za účast, 1 zlaťák za vlastní prskavky

      • Teplákový den s opičí dráhou
      • 1 zlaťák za tepláky, 1 zlaťák za účast

      • Družinový bleší trh
      • 1 zlaťák za správně vyplněnou a rodičem podepsanou přihlášku, 1 zlaťá za účast. 

      • Turnaj v deskových hrách "Double a člověče nezlob se"
      • 1 zlaťák za účast, 1 zlaťák za třetí místo, 2 zlaťáky za druhé místo, 3 zlaťáky za první místo

        

      • Únorový pirátský kvíz
      • 3 zlaťáky za správné odpovědi

       Výsledek obrázku pro kormidlo

      • Kloboukový karneval
      • 1 zlaťák za vlastní klobouk

      • Valentýnské dílny
      • 1 zlaťák za účast

      • Březnový pirátský kvíz
      • 3 zlaťáky za správné odpovědi

      • Fašankový karneval
      • 1 zlaťák účast, 1 zlaťák vlastní maska

      • Družinový bleší trh 2
      • 1 zlaťák účast

      • Voda nad zlato
      • 1 zlaťák řádně vyplněná a odevzdaná přihláška, 1 zlaťák účas a splnění všech pokusů

      • Dubnový pirátský kvíz
      • 3 zlaťáky za správné odpovědi

      • Velikonoční dílničky
      • 1 zlaťák řádně odevzdaná přihláška, 1 zlaťák aktivní tvoření

      • Pečení velikonočních jidášů
      • 1 zlatý za účast, 1 zlatý za řádně vyplněnou přihlášku

      • Cyklojízda na Poteč
      • 5 zlaťáků za účast

      • Únorový pirátský kvíz

      • Piráti celé naší družinové flotily - opakování je matka moudrosti!!! Nechcete se utopit v našich rozbouřených vodách? Chcete se udržet s ostatními na jedné lodi? Do konce února přineste svojí kapitánce správné odpovědi na tyto otázky a hned si jí řekněte o celé tři zlaťáky na bodovací plachtu:
        

       1. Jak se nazývá velká a těžká zbraň v lodi? (První písmeno D...)
       2. Jak se říká papíru, který ukazuje cestu a cíl? (M...)
       3. Které bytosti lákají svým zpěvem piráty na moři do záhuby? (S.....)
       4. Jmenuj věc v lodi, která udržuje nebo mění směr plavby (K.......)
       5. Do čeho zapisujeme události z plaveb? (L.... D....)

        

       Přesně tyto otázky jste zodpovídali už na první etapové hře "Pirátskou stezskou", takže je to pro vás jistě brnkačka. Pokud si však s něčím nevíte rady, nezapomínejte, že v tom nejste sami! Klíďo píďo poproste o pomoc rodiče, sourozence, babičky, dědečky, tetičky, strýčky, síčky, bíčky... 

       Pirátům zdar, nudě zmar!

       PS: Těšte se na další zlaťáčky za pirátský kvíz v březnu!

      • Březnový pirátský kvíz

      • Piráte! Měsíc odtekl jako odliv a tebe čeká nových pár otázek. Neotálej, napiš odpovědi na papírek, podepiš se a odevzdej ho kapitánovi svojí lodi. Tři zlaťáky tě neminou! Tentokrát bez nápovědných počátečních písmen. Kapitán Grant 

       1. Skupina lidí, kteří zajišťují provoz lodi

       2. Lesklý kulatý předmět, který vzniká v ústřici

       3. Tekutina, po které se pohybují lodě

       4. Nemoc pirátů a námořníků, která vzniká nedostatkem vitaminu C a způsobuje například vypadávání zubů a krvácení z dásní

       5. Místnost v lodi, které se také říká kabina

      • Dubnový pirátský kvíz

      • Piráti, hou hou! Ani v dubnu nesmíme usnout na líných vlnách Atlantiku, ani se nechat zlákat vábivým zpěvem zrádných sirén. Takže...
        

       1. Navigační pomůcka, která ukazuje světové strany se nazývá...?
       2. Jak se říká kusu látky, který ukazuje státní příslušnost, nebo typ lodi? 
       3. Kus železa, který upevňuje loď na místě.
       4. Vyvíšené místo na lodi, ze kterého se piráti a námořníci dívají do dálky.
       5. Zařízení, které udržuje nebo mění směr lodi. 

        

       Hodně štěstí při ponoření do otázek a odpovědí vám přeje 

       Kapitán Grant

  Partneři školy

  • Edupage
  • Valašské Klobouky
  • FairTrade
  • Hejného metoda
  • Fraus