• Ilustrační obrázek loďe
     • ZEMĚ POHÁDEK

     • Na východní straně zeměkoule, hned vedle Království věčného slunce, se nachází jedna velmi krásná země, která se skládá hned z několika malých království. A v těchto královstvích žijí lidé – veselí i smutní, pracovití i leniví, hodní, méně hodní, nehodní a také pár neřádů. Prostě takové normální  královstvíčko. Jednu zvláštnost ale tato země má. Lidé si tu rádi vyprávějí pohádky. Pocestní i potulní komedianti, kteří tou zemí procházeli, jí proto říkají Země pohádek.

       

      V zemi zla, která se rozkládá na půlnoční straně, hned vedle Království věčné tmy, žije čaroděj jménem Zababa. Tento čaroděj je strašně zlý. Ale kdyby byl jenom zlý! On je navíc ještě zákeřný, závistivý, zestárlý a zapšklý, zlovolný, zlenivělý, zakomplexovaný, zrádný a zhýralý, zahnilý a zvředovatělý, zbabělý, zvlčilý a zpuchřený, no zkrátka zosobněné zlo. Jednoho dne byl čaroděj Zababa opravdu v hrozné náladě. Dozvěděl se totiž, že jeho nejoblíbenější saň zase přemohl nějaký princ a to ho opravdu strašně naštvalo. Aby se vyzuřil, šel si poprvé za posledních 456 let zase osobně zabouřit z oblohy. A jak tak lítal po obloze, pouštěl na zem blesky a krupobití, uslyšel najednou, jak někdo vypráví dětem pohádku. A pohádky Zababa přímo nenávidí.  Když slyší pohádku, okamžitě dostane kopřivku, která strašně a ukrutánsky svědí. No prostě se zase osypal a to ho tak vytočilo, že se rozhodl, že s tím pohádkovým neřádem jednou provždy skončí. A tak celou Zemi pohádek zaklel.

       

      Lidé najednou neuměli dětem vyprávět pohádky, protože pohádky se úplně ztratily ze světa. Všichni se pokoušeli si vzpomenout, ale úplně všechny pohádky zapomněli. Děti z toho byly velmi smutné, plakaly, ale nedalo se vůbec nic dělat. Království Země pohádek najednou ztichlo a upadlo v zapomnění.  Mezi lidmi se šířila zloba, smutek, naštvanost, nemoci, závist a velké zlo. To ovšem Zababu velmi blažilo a už se těšil, až všechna královstvíčka  postupně ovládne. Král Jan, který Zemi pohádek vládne, se ale nevzdal. Jeho posledním zoufalým pokusem, jak zachránit Zemi pohádek je výzva – dětem odvážným, chytrým, šikovným, které se nezaleknou Zababy a získají kouzlo a prolomí kletbu, která byla na Zemi pohádek uvalena.

       

      Ještě, že zemi pohádek střežili stateční Patroni.....

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus