• Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025

   • Základní škola Valašské Klobouky zve děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 spolu se svými rodiči na zápis do 1. třídy, který se uskuteční v pátek 19. 4. 2024 od 13:00 do 17:00 hodin na 1. stupni Základní školy Valašské Klobouky.

    Zápis k povinné školní docházce se bude týkat také dětí, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad povinné školní docházky.

    Zápis se týká také dětí, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s konfliktem na Ukrajině.

    K plnění povinné školní docházky mohou být přijaty i děti, které dosáhnou šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku. Podmínkou pro přijetí dětí, které dovrší šesti let v době od září do prosince, je doporučení školského poradenského zařízení. Podmínkou pro přijetí dětí, které dovrší šesti let v době od ledna do konce června, je doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

    Zákonní zástupci, kteří uvažují o odkladu školní docházky, si musí včas zajistit písemné doporučení  svého dětského lékaře (příp. klinického psychologa) a školského poradenského zařízení. O odkladu povinné školní docházky rozhodne ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce, která je podána nejpozději do 30. 4. 2024.

    Registrace dítěte formou elektronického předzápisu

    V době od 1. 4. 2024 bude zákonným zástupcům dětí zpřístupněna možnost na webové stránce zsvk.eu vyplnit elektronicky příslušný formulář. ZDE

    K tomuto formuláři je zapotřebí jako přílohu nahrát ŽÁDOST O PŘIJETÍ, která je rovněž k dispozici na webu školy. ZDE

    Zákonní zástupci, kteří využijí této možnosti, mohou po vygenerování elektronické přihlášky využít i možnost rezervace k zápisu ve zvoleném čase.

    Je nutné dostavit se k samotnému zápisu 10 minut před rezervovaným časem. V opačném případě rezervace propadá.

    Zákonní zástupci, kteří nevyužijí možnosti elektronického přihlášení a následné rezervace, se mohou dostavit k zápisu kdykoliv v době od 13.00 hodin do 17.00 hodin a vyčkají na volné místo. Všechny vyplněné formuláře odevzdají osobně, popřípadě je vyplní na místě.

    Z důvodu snazšího průběhu zápisu prosíme rodiče, kteří mají možnost, aby využili elektronickou formu.

    Zveřejnění výsledků zápisu

    Škola zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů, které přijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na veřejně přístupném místě v ZŠ a na webových stránkách školy. 

    Informace k žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce ZDE

    Informace k žádosti o odklad dítěte k povinné školní docházce ZDE

     
    Mgr. Karel Ptáček, MPA, ředitel školy       

    Mgr. Věra Baloušková, zástupkyně ředitele školy

     

                               

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus