• Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024

   • Zápis k povinné školní docházce a do přípravné třídy se uskuteční 14. dubna 2023 v prostorách prvního stupně ZŠ Valašské Klobouky od 13.00 hodin do 17.00 hodin.

    Zápis k povinné školní docházce se bude týkat dětí narozených od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dětí, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad povinné školní docházky.

    Zápis se týká i dětí, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

    K plnění povinné školní docházky mohou být přijaty také děti, které dosáhnou šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku. Podmínkou pro přijetí dětí, které dovrší šesti let v době od září do prosince, je doporučení školského poradenského zařízení. Podmínkou pro přijetí dětí, které dovrší šesti let v době od ledna do konce června, je doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

    Zákonní zástupci, kteří uvažují o odkladu školní docházky, si musí včas zajistit písemné doporučení  svého dětského lékaře (příp. klinického psychologa) a školského poradenského zařízení. O odkladu povinné školní docházky rozhodne ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce, která je podána nejpozději do 30. 4. 2023.

    Registrace dítěte

    V době od 13. 3. 2023 bude zákonným zástupcům dětí zpřístupněna možnost na webové stránce zsvk.eu vyplnit elektronicky příslušný formulář. ZDE

    Zákonní zástupci, kteří využijí této možnosti, mohou po vygenerování přijat elektronické přihlášky využít i rezervaci k zápisu ve zvoleném čase.

    Je nutné dostavit se k samotnému zápisu 10 minut před rezervovaným časem. V opačném případě rezervace propadá.

    Zákonní zástupci, kteří nevyužijí možnosti elektronického přihlášení a následné rezervace, se mohou dostavit k zápisu kdykoliv v době od 13.00 hodin do 17.00 hodin a vyčkají na volné místo. Všechny vyplněné formuláře odevzdají osobně, popřípadě je vyplní na místě.

    Zveřejnění výsledků zápisu

    Škola zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů, které přijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na veřejně přístupném místě v ZŠ a na webových stránkách školy. 

    Informace k žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce ZDE

    Informace k žádosti o odklad dítěte k povinné školní docházce ZDE​​​​​​​


    Mgr. Karel Ptáček, MPA, ředitel školy                                          

    Mgr. Věra Baloušková, zástupkyně ředitele školy

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus