• Základní škola Valašské Klobouky má ve správě a užívání víceúčelový vnější sportovní areál u Základní školy. Jedná se o sportoviště na pozemku p. č. 2155/4 katastrálním území Valašské Klobouky

    Víceúčelové sportoviště je určeno:

    1. prioritně pro potřeby Základní školy Valašské Klobouky:

    - k výuce žáků Základní školy Valašské Klobouky (zejména tělesné výchovy, ale také dalších předmětů)

    - k organizování sportovních akcí Základní školy Valašské Klobouky, zejména turnajů, soutěží a závodů

    - k provozování dalších aktivit Základní školy Valašské Klobouky jako jsou shromáždění, ukázkové akce, atd.

    2. pro potřeby organizací a spolků na území města Valašské Klobouky, zejména školních a sportovních organizací

    3. k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost a jiné subjekty, zejména k tenisu, míčovým hrám a atletice.

    V době pořádání akcí Základní školy je hřiště pro veřejnost a jiné subjekty uzavřeno.

     

    K zajištění provozu svěřuje škola sportoviště správci, aby je provozoval a řídil v souladu s provozním řádem a dalšími pokyny školy.

    Při správě sportoviště je správce povinen:

    • zabezpečovat provoz po stránce technické, aby zařízení sportoviště bylo ve stavu vhodném a bezpečném k užívání
    • zajišťovat pravidelné revize zařízení v termínech stanovených platnou legislativou
    • zabezpečovat dodržování provozního řádu víceúčelového sportoviště vydaného městem Valašské Klobouky
    • zabezpečovat běžnou údržbu a úklid celého areálu, kontrolovat pravidelně stav zařízení, závady hlásit vedení školy
    • sestavovat plán oprav zařízení s cenovou kalkulací
    • vybírat poplatky za služby dle ceníku za užívání areálu schváleného Radou města Valašské Klobouky
    • pravidelně udržovat zeleň a trávník v oploceném vnitřním areálu školy

     

    objednávky hřiště: 739 499 858  (správce)

     

    CENÍK

     

     

    kurt

    (tenis, volejbal)

    celá hrací

    plocha (fotbal)

    dospělí

    60,-

    120,-

    mládež do 18 let

    30,-

    60,-

    sportovní organizace a spolky

    30,-

    60,-

    osvětlení

    70,-

    70,-

     

     

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus