• ŠABLONY ZSVK 3

   • Škola se zapojila do realizace výzvy MŠMT ŠABLONY III.

    Realizujeme aktivity:

    • doučování žáků ohrožených neúspěchem,
    • klub ICT
    • klub komunikace v cizím jazyce
    • badatelský klub
    • personální šablona školní asistent
    • realizace projektových dnů ve výuce

     

    REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017763

    je spolufinancován Evropskou unií.

     

    Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, spolupráce s rodiči dětí/žáků.

    EVROPSKÁ UNIE

    Evropské strukturální a investiční fondy

    OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

     

  • Dokumenty

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus