• NABÍDKA KROUŽKŮ V ROCE 2019/2020

   • Tvořivý kroužek s vychovatelkou Jiřinou Šimoníkovou

    Středa od 13.30 do 15.00 hodin (1. - 3. třída)

    Tento kroužek je vhodný pro žáky, kteří už hravě zvládají činnosti spojené s lepením, stříháním či správným držením stětce během malby a kteří si chtějí vyzkoušet náročnější tvořivé aktivity. Pro žáky, kteří mají chuť a trpělivost k výtvarnému vyjadřování. Čeká na ně vyrábění z pestré nabídky materiálů, kreslení a malování běžnými barvami i netradičními prostředky, plošná i prostorová tvorba. Rozvoj zručnosti, kreativity, fantazie.

     

    Dramatický kroužek s vychovatelkou Lucií Šimoníkovou

    Úterý od 14.30 do 16.00 (3. - 7. třída)

    Vstupte do tajuplného světa pohádek, kouzel a tajemství a vyzkoušejte si, jak se dělá divadlo. Prozkoumejte příběhy všemi smysly a vyzkoušejte si divadlo hrané i maňáskové. Můžete se těšit na dramatické ztvárnění pohádek, příběhů, scének apod. Hlavními prostředky dramatické výchovy jsou lidský hlas a lidské tělo.  Dramatický kroužek pomáhá žákům zbavit se trémy, rozvíjí představivost, komunikační dovednosti,…. Uplatňují ve hře své nápady a učí se respektovat nápady druhých.  Prostřednictvím her a nejrůznějších technik se naučí vstupovat do jednoduchých rolí. Svým vystupováním se učí působit druhým radost  a užijí si přitom spoustu zábavy.

     

    Zvídálek s vychovatelkou Ivou Bařinkovou

    Pondělí od 13.30 do 16.00 (1. - 4. třída)

    Nemáš rád nudu a stereotyp? Pak je tento kroužek přímo pro tebe. Zvídálek je kroužek plný logických úkolů, uvažování, taktiky. Budeme společně řešit zajímavé úlohy z praktického života, trénovat se v koncetraci a rozvíjet logické uvažování. Hádanky, kvízy, řešení rébusů, osmisměrky a dalí podobné aktivity budou náplní tohoto kroužku, který je určen pro všechny, kteří "mají Filipa". Hádanky, kvízy, řešení rébusů, osmisměrky a další podobné aktivity budou náplní tohoto kroužku, který je určen pro všechny, kteří "mají Filipa". Navštívíme místa v našem blízkém okolí, budeme si všímat přírody povídat o vzájemném fungování lidí, zvířat a rostlin. A protože naše fantazie nezná hranice, budeme také modelovat, malovat, stříhat, lepit, vyrábět nejrůznější ozdůbky a dárečky.

     

    Nabídka kroužků realizovaná v rámci projektu Šablony ZSVK II

    • po dobu 5 měsíců proběhne celkem 16 schůzek, délka schůzky činí 90 minut
    • docházka na tyto schůzky je v případě přihlášení povinná, nepřítomnost musí být omluvena

     

    Klub zábavné logiky a deskových her s vychovatelkou Jiřinou Šimoníkovou

    • Pondělí od 14.30 do 16.00 hodin (2.-4. třída)

    Činnost v klubu vede účastníky k rozvoji logického, informatického a strategického myšlení.

     

    Badatelský klub s vychovatelkou Lucií Šimoníkovou

    • Ve čtvrtek od 15.00 do 16.30 hodin (1.-3. třída)

    V tomto kroužku se děti hravou a zábavnou formou seznámí s vědními obory (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis) a vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem. Vyzkouší si jednoduché práce s materiálem, který běžně používáme v domácnosti. Děti používají materiály, z nichž většinu najdeme ve spíži – mléko, hliníková fólie, prací prášek, aby se seznámily se základními principy fyziky, chemie nebo biologie.

     

     

     

      

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus