• Kroužky ve školní družině a školním klubu

   • Ve školním roce 2023/2024 školní družina realizuje zájmové kroužky. V souladu s vydanými hygienickými a protiepidemickými pravidly jsou však veškeré kroužky a aktivity organizovány pouze v rámci jednoho oddělení.

    Anglický kroužek pro první a druhou třídu je pojatý velmi hravě. Díky spolupráci vyučujících a paní vychovatelky, pomáhá dětem zafixovat probírané učivo formou her. Angličtina je procvičována zábavnými aktivitami, písničkami a také občasnými aktivitami venku. Je zde snaha o rozšiřování slovní zásoby dětí a podpora mluvení v anglickém jazyce.

     

    Ekologický kroužek jeho hlavní náplní je pobyt, hry a činnosti v přírodě. Aktivity jsou inspirovány Montessori metodou, díky níž děti prohloubí jak své smyslové vnímání, tak i fyzickou obratnost. K aktivitám kroužku je využívána často nová školní zahrada, která je ideálním místem pro tyto činnosti.

    Medový kroužek seznámí děti s životem včel a celého včelího společenství, obyvateli včelího úlu.  Děti také zjistí, jaké produkty od včel můžeme zpracovávat. A také si vyzkouší spoustu receptů z medu.

    Čtenářský kroužek je zaměřen na zvýšení čtenářské gramotnosti a vztahu k literatuře. Děti se seznamují se spisovateli pro děti a jejich literárními díly, které jsou pro jejich věk nejvhodnější a nejzajímavější.

    Tvořivý kroužek rozvíjí v žácích kreativitu, fantazii a výtvarné dovednosti. Tvoří v souladu s ročními obdobími, např. za pomocí tužky, pastelek, akrylových barev, pastelu, tuže, aquarelu či fixů. Žáci používají různé druhy papíru, novin, ubrousků, lepidla, sádry, bavlnek, perliček a spousty dalších běžně dostupných materiálů.

     

    Kroužek ve školním klubu:

    Technický kroužek

    Náplní tohoto kroužku je práce ve školních dílnách, zhotovení různých výrobků ze dřeva a dalších materiálů. Kroužek rozvíjí technické dovednosti a zručnost žáků. Naším cílem je také podpořit zájem žáků o technické obory a přispět tak ke zvýšení atraktivity středních škol technického zaměření pro další studium žáků.  

     

     

     

      

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus