• Etiketa není věda
   • Etiketa není věda

   • 21.10.2021 18:34
   • Etiketa znamená soubor pravidel zdvořilého chování ve společnosti.

   • Etiketa znamená pravidla zdvořilostní, jejichž porušení sice společnost odmítá, ale netrestá.

    Kdo porušil etiketu, je nevychovaný a nezdvořilý.

    Etiketa je součástí společenského mravu.

    Zpříjemňuje vzájemný styk (například zákaz mlaskat při jídle či kdykoliv dělat zvláštní zvuky) a často vyjadřuje jistou zdrženlivost a respekt k ostatním, k ženám a starším (například přednost u stolu, ve dveřích).

    Dodržováním etikety dává člověk najevo, že ví „co se sluší“ a že tedy do daného prostředí patří.

    Předchází tím konfliktům.

    V moderní společnosti, kde člověk vystupuje v různých prostředích a rolích, závisí silně na právě zastávané roli: bankovní úředník, lékař, učitel, policista ve službě, prezident, žák, musí dodržovat pravidla a vzorce chování, které se liší od chování doma nebo mezi přáteli. 

    Etiketa je v každé společnosti a v každém prostředí odlišná. Pravidla dobrého chování zná a vymáhá každá společnost. Přesto se téměř vždy soustřeďuje na několik hlavních okruhů.

    Každý týden se žáci naší školy seznámí s jedním důležitým pravidlem. Doufáme, že dodržování pravidel pro ně bude příjemné a dospělí ve škole i mimo ni jim půjdou příkladem.

     

             

     

                

   • Zpět na seznam článků

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus