• Prohlášení o přístupnosti 

   • Základní škola Valašské Klobouky. se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

    Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na povinně zveřejňovaný obsah webových stránek školy dostupné na adrese: www.zsvk.edupage.org dle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

    Stav souladu

    Tyto webové stránky jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů co se týče obsahu povinně zveřejňovaného dle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

    Struktura informací

    Webová stránka zsvk.edupage.org je tvořena se snahou o dosažení maximální přístupnosti svého obsahu a použitelnosti podle známých metod. Prezentační layout a obsah je vytvořen v strukturovaném jazyce HTML. Vizuální prezentace je vytvořena pomocí kaskádových stylů (CSS).

    Informace prezentované v jiných formátech

    Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu.

    Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

    • PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    • DOC, XLS, PPT - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
    • RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
    • ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.
    • Výjimečně jsou na těchto stránkách umístěny také dokumenty ve formátech DOCX, XLSX, PPTX. I v tomto případě společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče. V případě, že Váš operační systém nepodporuje instalaci těchto prohlížečů, kontaktujte emailem nebo telefonicky autora dokumentu (jeho jméno je uvedeno u každého dokumentu) a domluvte s ním zaslání souboru v jiném formátu, případně od něho zdarma vyžádejte další informace.

    Vypracování prohlášení o přístupnosti

    Toto prohlášení bylo vypracováno dle vzoru prohlášení, který zpracovala společnost Než zazvoní, s.r.o. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

    • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 14. 5. 2020

    Kontakt na správce webu

    Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu technického správce webových stránek – mana@zsvk.eu.

    Postupy pro prosazování práva

    V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

    Ministerstvo vnitra
    odbor eGovernmentu
    náměstí Hrdinů 1634/3
    140 21 Praha 4

    e-mail: pristupnost@mvcr.cz

    Kontakt na technického provozovatele

    asc Applied Software Consultants s.r.o.
    Námestie Slobody 11,
    811 06 Bratislava, Slovakia, EU

    tel. (+421) 2 - 442 52580
    tel. (+421) 2 - 444 50535
    info@asc.sk

     

    Vzor tohoto prohlášení připravilo zdarma © Než zazvoní, které pomáhá školám k plným třídám. Další šíření je možné jen při zachování této informace. Děkujeme.

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus