• Přípravná třída
   • Přípravná třída

   • 27.02.2022 18:02
   • Ve školním roce 2022/2023 opět plánuje Základní škola Valašské Klobouky otevřít přípravnou třídu, která je určena především dětem s odkladem školní docházky a dále dětem, které dovrší šest let v období od září do prosince ve školním roce 2022/2023.

   • Informační setkání pro zájemce se koná 17. března v 16.00 hodin.

    Žádosti o přijetí do přípravné třídy včetně doporučení školského poradenského zařízení lze podávat v období od 1. do 30. dubna 2022. Přihlášky do přípravné třídy jsou k dispozici na webových stránkách školy nebo je možné si je vyzvednout v recepci školy.

    Podrobné informace získáte u zástupkyně pro 1. stupeň Mgr. Věra Baloušková (telefon: 731 422 165, 739 365 219 nebo e-mail: balouskova@zsvk.eu).

     

    Proč zapsat dítě do přípravné třídy?

    • Přípravná třída je bezplatná.
    • Nízký počet žáků (10-15 dětí) umožňuje individuální přístup pedagoga.
    • Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.
    • Hlavním cílem je hravou formou připravit děti na první ročník ZŠ. 
    • Docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují.
    • Při veškerých činnostech je přihlíženo k věku a schopnostem dítěte.
    • Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11.25 hodin (včetně dopolední vycházky).
    • Příjemné prostředí a zkušená paní učitelka s laskavým přístupem k dětem.
    • Děti mají možnost stravovat se ve školní jídelně a navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu.
    • Dětem bude k dispozici školní logopedka.
    • Děti se účastní všech akcí pořádaných školou.
    • Děti po přípravné třídě mohou pokračovat ve vzdělávání na naší škole, adaptace na školní prostředí je tedy již bez potíží. Rodiče se však mohou rozhodnout a dítě zapsat k povinné školní docházce na kteroukoliv jinou základní školu.

              

              

   • Zpět na seznam článků
 • Počet návštěv: 209616

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus