• O ŠKOLE

   •  vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

    Způsob hospodaření

    • příspěvková organizace
    • právní subjekt
    • zápis do obchodního rejstříku 31. 3. 2001
    • poslední změna únor 2010
    • spisová značka Pr46 Krajský soud v Brně

     Předmět činnosti

    • výkon činnosti základní školy
    • zařízení školního stravování
    • výkon činnosti školní družiny a školního klubu

    Doplňková činnost

    • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
    • pořádání sportovních soutěží a olympiád
    • hostinská činnost

    Zřizovatel

    • Město Valašské Klobouky
    • Masarykovo náměstí, 76601 Valašské Klobouky
    • IČO 00284611
    • zřizovací listina ze dne 1.11.2000, aktualizována 21. 9. 2009
    • zápis do rejstříku škol 1. 1. 2005, poslední změna únor 2010

     

     IČO: 708 731 86                  REDIZO: 600 114 171          DIČ: CZ70873186

    Bankovní spojení

    • Komerční banka Valašské Klobouky
    • hlavní účet školy: 86 - 202 973 0217 / 0100
    • účet školní jídelny (obědy): 107 - 404 325 0227 / 0100

    Součásti

  • ZařízeníkapacitaIZO
   Základní škola780102 319 383
   Školní družina150118 500 589
   Školní klub250150 077 327
   Školní jídelna700103 107 321
  • Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:

   • Školní 856, Valašské Klobouky 766 01

   Statutární orgán:

   • RNDr. Ivana Sedláková -  statutární zástupce ředitele
   • Školní 856, Valašské Klobouky 766 01
   • od 1.11.2018

   Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace ve všech jejich záležitostech v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. Písemné právní úkony činí ředitel jménem příspěvkové organizace tak, že k vlastnoručnímu podpisu připojí otisk razítka příspěvkové organizace.

   Výše jmenovaný pracovník je zároveň určen k poskytování informací v souladu s § 2 odst. l, vyhlášky č. 150/1958, Ú.1., o vyřizování stížností a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus