• Učíme se navzájem
   • Učíme se navzájem

   • 17.04.2024 18:07
   • Žáci 7. D si vyzkoušeli roli učitelů v 5. B při výuce vlastivědy.
   • Na přelomu letošního března a dubna se konal mezistupňový a mezipředmětový projekt „Učíme se navzájem.“ Hlavními aktéry se stalo 9 žáků ze 7. D, kteří si v rámci hodiny jazyka českého připravili výtah na téma První světová válka. Svoje poznatky pak přišli předat do 5. B, kde se tomuto tématu věnujeme ve vlastivědě.

    Sedmáci se svého úkolu chopili se ctí, do svého programu zařadili prezentace, videa, křížovky, hry, testy. Páťáci vše pozorně sledovali a zapojovali se. V závěrečné hodině se ověřila pomocí testu úroveň získaných znalostí. O tom, že mladí „učitelé“ odvedli dobrou práci, svědčí to, že převažovala známka 1.

    Na závěr děkuji Lucce Trčkové, Natce Poliakové, Lucce Behancové, Monice Orságové, Josefu Rumanovi, Ondrovi Psotovi, Klaudii Schäferové a Mii Halaštové za to, že přípravu nepodcenili, dětem se věnovali a hlavně, že naše páťáky i něco naučili. Dále také paní učitelce Mgr. Daniele Burdové za nápad a přípravu těchto mladých učitelů.

    Přijďte zas!

   • Zpět na seznam článků
 • Počet návštěv: 464528

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus