• Poznej a chraň! 2024
   • Poznej a chraň! 2024

   • 15.04.2024 11:09
   • Ve čtvrtek 11. 4. 2024 ve Vetíně se uskutečnil další ročník přírodovědné soutěže Poznej a chraň! 2024 pro mladší i starší žáky. Naše družstva si přivezla výborné výsledky.
   • Poznej a chraň! je přírodovědná soutěž pro tříčlenné týmy základních škol Zlínského kraje, která nabízí prostor k setkávání dětí a učitelů, rozvíjí teoretické znalosti, podporuje a posiluje vztah k přírodě. Soutěž se skládá z části teoretické v podobě písemného testu a části praktické, ve které družstva poznávají přírodniny z daného tematického okruhu. Letošní téma bylo Voda - pozorování, pokusy s vodou, ve vodě a u vody. V mladší kategorii se potkávají žáci 4. a 5. tříd, ve starší kategorii 6. a 7. tříd. Z každého oblastního kola tři vítězná družstva postupují do kola krajského. 

    Jak probíhal soutěžní den jedné ze soutěžících, můžete prožít společně s členkou mladšího družstva Jolanou Ridoškovou:

    Ve čtvrtek 11. 4. 2024 jsme se probudily s pocitem radosti i strachu. Proč? Protože se tři žákyně - Monika Tomečková, Jolana Ridošková a Lenka Hořáková ze třídy 5. A z Valašských Klobouk vydaly na soutěž do Vsetína. Hlavní téma bylo VODA. Na soutěž si každé družstvo muselo předem připravit prezentaci o vodě a nějaký pokus. Připravily jsme si prezentaci v elektronické podobě zaměřenou na vodní živočichy a rostliny v okolí Valašských Klobouk, vytvořily pokus s vodou - vodní sopku a připsaly pár informací o vodě. Většinu obrázků jsme si vyfotily samy, při svých vzdělávacích výletech kolem rybníků a řeky Klobučky ve Valašských Kloboukách. Obsahem soutěže byly i testy či poznávání dvaceti přírodnin. Dva měsíce přípravy, úsilí a snahy se nám konečně vyplatily, protože jsme se umístily na prvním místě a postoupily jsme do krajského kola. Soutěž se nám velmi líbila, protože se konala ve vsetínském muzeu, které jsme si po ukončení soutěže mohly prohlédnout.

    Soutěže se účastnily dvě družstva mladších žáků a také druhé družstvo děvčat z 5. B – Gabriela Lysáková, Lada Mlynárčiková a Sára Šimoníková, postupují do krajského kola ze třetího místa. 

    Ze dvou družstev starších žáků se podařilo chlapcům ze 7. A ve složení Matěj Bělaška, Jan Janík a Pavel Švach umístit se na krásném 2. místě opět s postupem do krajského kola.

    Celý soutěžní den byl pro naši školu zcela výjimečný a všem čtyřem soutěžním družstvům děkujeme za skvělé znalosti, práci navíc při přípravě na soutěž a úžasnou reprezentaci naší školy.

    Náklady na dopravu žáků byly hrazeny z pokladny Spolku rodičů. Děkujeme!

   • Zpět na seznam článků
 • Počet návštěv: 464522

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus