• Etika není věda - slušně na internetu
   • Etika není věda - slušně na internetu

   • 01.12.2021 15:44
   • Internet je skvělý pro šíření informací, jelikož umožňuje oslovit mnoho lidí s minimálními náklady.
   • Stejně dobře jako slouží k šíření užitečných informací, však také může sloužit k šíření výroků, které někoho neprávem poškozují.

    Lidé se často domnívají, že mohou své názory rozhlašovat zcela beztrestně, ale neuvědomují si, že se může svoboda slova dostat do střetu s ochranou osobnosti.

    Svoboda projevu totiž zaručuje možnost zveřejňovat pouze pravdivé informace.

    Může o mě na internetu každý říkat, co chce? Jednoduše nemůže.

    Nepravdy nebo urážky jsou často schovávány za princip svobody projevu. Vedle něj však existuje také neméně významný ústavní princip, a to právo na ochranu osobnosti. To zahrnuje ochranu důstojnosti, jména, vážnosti a cti člověka. Pokud k něčemu takovému dojde, ten, kdo je terčem, často neví, zda si to musí nechat líbit a jak se případně bránit.

    V případech, kdy vás nějaká zveřejněná informace poškozuje, půjde často o střet práva na ochranu osobnosti a práva na svobodu projevu.

    Nepravdy a hanlivé výroky však rozhodně právní ochranu nemají a bude se na ně naopak vztahovat právo na ochranu osobnosti.

    Rozhodně se v takovém případě nebojte bránit.

    Pokud o vás na internetu někdo šíří informace, které se vás dotýkají, měli byste se rozhodnout, zda a případně jakým způsobem se budete bránit.

    Snažte se hlavně vyvarovat slovům, která někoho zraňují a uráží. 

    Co je psáno - to je dáno!

   • Zpět na seznam článků

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus