• Základní škola Valašské Klobouky

  • Škola otevřená všem
    • Novinky

    • Volby do školské rady
     • Volby do školské rady

     • 26.05.2024 17:33
     • Podle ustanovení §167 a 168 školského zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Volebního řádu ŠR schváleného usnesením Rady města Valašské Klobouky č. 70/641/2005 ze dne 2. 11. 2005, vyplývá povinnost po třech letech opět zvolit dva zástupce do Školské rady při Základní škole Valašské Klobouky z řad zákonných zástupců na nové funkční období, tj. rok 2024-2027.
     • INFORMACE O PRŮBĚHU VOLEB
      DO ŠKOLSKÉ RADY
      NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

       

      TERMÍN VOLEB: 3. – 7. 6. 2024

      FORMA HLASOVÁNÍ: elektronická v Edupage

      ÚPRAVA HLASOVACÍCH LÍSTKŮ: volič označí maximálně 2 kandidáty.

      PODÁNÍ NÁVRHŮ NA KANDIDÁTY: V období 14. – 31. 5. 2024 poslat vyplněný formulář s návrhem kandidátů mailem na adresu trckova@zsvk.eu nebo osobně v kanceláři školy (v pracovní dny 7:30 – 15:00 hod.). Formulář návrhu ke stažení v příloze, v listinné podobě v kanceláři školy.

      ZVEŘEJNĚNÍ LISTINY NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ: Od 1. 6 . 2024 v Edupage a na webových stránkách školy.

      VYHLÁŠENÍ VOLEBNÍCH VÝSLEDKŮ: do 5 dnů ode dne ukončení voleb budou výsledky zveřejněny v Edupage a na webových stránkách školy.

       Za přípravný výbor Mgr. Karel Ptáček, MPA, ředitel školy

      Přílohy:
      SR_kandidatura_zakonny_zastupce(1).docx
      Volebni_rad_SR(1).pdf

     • Zpět na seznam článků
   • Počet návštěv: 7747648
   • Aktuální informace

   • Přípravná třída pro školní rok 2024/2025
   • Informace k zápisu pro školní rok 2024/2025
   • Jídelna - objednávky
   • Rozvrh
   • Schránka důvěry
   • Fotogalerie

     zatím žádné údaje
   • připojení k office 365

  Partneři školy

  • Edupage
  • Valašské Klobouky
  • FairTrade
  • Hejného metoda
  • Fraus