• Základní škola Valašské Klobouky

   • Škola otevřená všem
    • Novinky

    • Kouzlo mluveného slova 2023
     • Kouzlo mluveného slova 2023

     • 24.05.2023 19:55
     • Ve čtvrtek 18. 5. a ve středu 24. 5. se sešli žáci 2. - 5. třídy, aby soutěžili v mluveném projevu. Další ročník soutěže „Kouzlo mluveného slova“ na 1. stupni odstartoval.
       
     • Rétorika neboli řečnictví je nejstarší jazyková disciplína, která proslavila mnohé učence starověkého Řecka. Během výuky českého jazyka se snažíme řeč a slovní zásobu dětí rozvíjet a podporovat různými způsoby. Další ročník soutěže „Kouzlo mluveného slova“ měl děti dále motivovat ke kultivovanému a promyšlenému projevu.

      Děti od druhého ročníku zkoušely ve svých třídách mluvit po stanovený čas na dané téma. Obtížnost byla dána věkem, nejmladší využívaly k projevu návodné obrázky, nejstarším už musela stačit část věty. Z třídních kol vzešlo několik vybraných žáků, kteří se utkali v mluveném projevu ve školní soutěži. Žáci 4. a 5. tříd ve čtvrtek 18. 5. odpoledne. Každou třídu zastupovali dva žáci, jejichž výkony posuzovala tříčlenná porota složená z učitelek 1. stupně p. Ivy Červenkové, Dany Fojtíkové a Radky Dohnalové. Po dobu 1,5 minuty žáci mluvili na téma, které si předem vylosovali. Soutěžící i porota byla svědkem zajímavých a netradičních myšlenkových asociací a bylo vidět, že se soutěžící s jakkoliv obtížným úkolem dokážou vyrovnat.

      Nejlepší trojici vytvořili:

      1. místo: Linda Láníková (5. B)
      2. místo: Alex Molková (5. B)
      3. místo: Ondřej Bělaška (4. B)

      Ve středu 24. 5. se ke slovu dostali žáci 2. a 3. tříd. Svůj mluvený projev vedli podle návodných obrázků a snažili se vymyslet k nim krátký příběh. Jejich projev byl stanoven na dobu 1 minuty. Děti se s nelehkým úkolem „popraly“ velmi dobře, zabíhaly do abstraktních myšlenek, obrázek rozvíjely podle svých rozumových schopností. Zkušená porota ve složení Věra Baloušková, Petra Sporková a Jana Nahodilová vybrala mezi nejlepší tyto žáky:

      1. Natálie Juříková (2. A)
      2. Jakub Měšťánek (3. C)
      3. Rozálie Filová (2. B)

      Cenu poroty získal Pavel Liška (3. B).

      Obě odpoledne nám zpříjemnili svým vystoupením žáci školy (Tereza Jahodová, Lucie Šarmanová a Veronika Slováková z 9. D a žáci ŠD pod vedením Lucie Šimoníkové). Porotcům i účinkujícím velmi děkujeme za jejich účast při soutěži a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

                2.-3 třída            4.-5. třída

        

     • Zpět na seznam článků

  Partneři školy

  • Edupage
  • Valašské Klobouky
  • FairTrade
  • Hejného metoda
  • Fraus