• Základní škola Valašské Klobouky

   • Škola otevřená všem
    • Novinky

    • Společně bezpečně
     • Společně bezpečně

     • 06.10.2022 14:01
     • Třetí zářijový týden se v Základní škole Valašské Klobouky nesl v duchu bezpečnosti silničního provozu, a to díky projektu s názvem Společně bezpečně.
     • Důvodem přípravy a realizace projektu s řadou aktivit s dopravní tématikou byla především snaha posílit bezpečnost dětí a minimalizovat množství jejich úrazů v silničním provozu.

      Dopravní tématika byla žákům podána hravou a zábavnou formou prostřednictvím vhodně zvolených aktivit. Na 1. stupni proběhla procházka městem s příslušníkem policie, při které si žáci 1. a 2. ročníku osvojili zásady bezpečného pohybu při překonávání vozovky na silničních přechodech.

      Výukový program Ziggiho Horváta s názvem Spolu hravě o dopravě představoval čtyřicet pět minut povídání, praktických ukázek podbarvených tematickými živými hudebními vstupy a scénkami simulujícími nejčastější rizika v běžném silničním provozu i na stále více frekventovaných cyklostezkách. Program mapoval a prohluboval obecné vědomosti žáků 1. stupně o silniční dopravě.

      Na dopravním hřišti se světelnou signalizací a dopravními značkami v areálu Základní školy Valašské Klobouky si žáci 1. stupně v praxi vyzkoušeli pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích z pohledu cyklisty i chodce. V odpoledních hodinách pak dopravní hřiště sloužilo zájemcům z řad veřejnosti.

      Také děti ze školní družiny a školního klubu šláply do pedálů a projely se po cyklostezce z Valašských Klobouk do Poteče. Pro účastníky této cyklojízdy byl připraven odpolední bohatý program plný her a zábavy, který prověřil jejich zručnost a poučil je o bezpečnosti v dopravě. Na závěr odpoledne byl připraven táborák, kde při opékání špekáčků děti sdílely své zážitky z akce.

      Ke zvýšení bezpečnosti na komunikacích přispěla vzdělávací dopravní dílna pro žáky 6. – 7. ročníku, která žákům nejen ukázala, jak se bezpečně chovat v provozu, ale také jak zvládnout jednoduchou opravu kola. Ve školním klubu byl připraven program se zaměřením na zvýšení dovedností jako je jednoduchá oprava či seřízení kola, a to pod dohledem zkušeného servisního technika. Žáci si zde mohli vyzkoušet jízdu na mototrenažéru či procházku ve speciálních brýlích, díky kterým se mohli sami přesvědčit o negativním vlivu alkoholu a omamných látek na schopnosti řidiče reagovat na běžné dopravní situace.

      Z důvodu deštivého počasí nemohla být realizována komentovaná exhibice BMX jezdců. Tato akce bude uskutečněna v nejbližším vhodném termínu.

      Další aktivitou pro 2. stupeň, do které byli zapojeni žáci 8. a 9. ročníku, byla projížďka na koloběžkách po cyklostezce z Valašských Klobouk do Brumova-Bylnice. Součástí akce byla jízda zručnosti na čas a dopravní kvíz s vyhodnocením, dále instruktáž, jak správně jet na koloběžce a seznámení se s výhodami koloběhu. Cílem aktivity bylo kromě upevňování znalostí a dovedností v dopravních situacích také podpoření zdravého životního stylu.

      Všichni žáci základní školy se pak po celý týden účastnili akce Chodíme pěšky. Žáci 2. stupně chodili pěšky nejen do školy a ze školy, ale i po okolí svého bydliště, a zaznamenávali si množství nachozených kilometrů do společné třídní tabulky. Na 1. stupni žáci sledovali počet pěších cest do školy i zpátky domů. Tři nejlepší třídní kolektivy na každém stupni byly odměněny. Smyslem této aktivity bylo zvýšit počet dětí dopravujících se do školy pěšky a opět tak podpořit jejich zdravý životní styl.

      Týden zaměřený na bezpečnost silničního provozu se  i přes mírnou nepřízeň počasí určitě vydařil a všichni žáci i pedagogové si jej patřičně užili.

      Projekt Společně bezpečně je spolufinancován Zlínským krajem a Městem Valašské Klobouky.

          

     • Zpět na seznam článků
   •  

    Aktuální informace

   • INFORMACE O PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ
   • Jídelna - objednávky
   • Rozvrh
   • Schránka důvěry
   • Fotogalerie

     zatím žádné údaje
   • připojení k office 365

  Partneři školy

  • Edupage
  • Valašské Klobouky
  • FairTrade
  • Hejného metoda
  • Fraus