• Základní škola Valašské Klobouky

   • Škola otevřená všem
    • Novinky

    • Den Země
     • Den Země

     • 27.04.2022 08:15
     • V pátek 22. dubna se na celém světě slavil Den Země. I naše škola se k těmto oslavám připojila svými aktivitami.
     • Proč se vlastně lidé rozhodli slavit Den Země?

      Tento svátek k nám přišel z USA, měl upozornit na ekologické problémy a podpořit úsilí o mír. V dnešní době je tato myšlenka velmi aktuální. V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země.

      A jak jsme se připojili my? Žáci 1. ročníku a přípravné třídy se zúčastnili vzdělávacího programu, který pro ně připravila třída  8. B na Trhovisku. Žáci na stanovištích plnili různé úkoly, díky kterým se dozvěděli, co mohou oni sami vykonat pro naše životní prostředí.

      V podobném duchu probíhal vzdělávací program pro 2. ročník, děti se učily chránit přírodu na stanovištích kolem naší školy, aktivity pro ně připravila třída 8. A. Třída 8. C se vydala vyčistit trasu k Jeleňovské, 8. D pro změnu čistila studánku.

      Budky pro ptáky vyrazily rozvěsit do terénu třídy 7. B a 7. C, zatímco se 7. A společně se žáky 6. ročníku a 5. ročníku zapojila v rámci akce Ukliďme Klobouky do čištění oblíbených lokalit našeho města.

      4. ročník vyrazil na exkurzi do sběrného dvora a 3. ročník na prohlídku ekofarmy ve Štítné.

      9. B a 9. C se snažila zkulturnit hřiště na Pasekách, zatímco 9. A připravovala sál na školní ples.

      Každý měl něco na starosti, každý nějakým způsobem přispěl k tomu, aby život na naší planetě byl o něco zdravější a lepší.

      Na závěr si položme otázku: Co mohu já sám/ sama udělat pro naši Zemi nebo pro naši komunitu, abychom zlepšili kvalitu našeho životního prostředí?

      Jsou věci, které bohužel ovlivnit nemůžeme. Na druhou stranu každý z nás má v moci, kolik vody spotřebuje, kde končí jeho odpadky a kolik jich bude. Zda jedeme do školy autem, nebo použijeme autobus. Kolik a co jíme, jaké množství oblečení si kupujeme a z jakých je zdrojů. Jak se chováme k lidem kolem sebe. Svoje spotřebitelské chování může změnit každý a hned.

      Malými krůčky se dá dojít k velkým změnám. Díky našim aktivitám jsme přírodu lépe poznali a  konkrétně jí pomohli. Kéž by nám toto nasazení vydrželo co nejdéle!

      Děkujeme partnerům, kteří podpořili naše počínání - zaměstnanci DDM Valašské Klobouky s projektem Ukliďme Česko a infocentrum Valašské Klobouky poskytlo rukavice a pytle pro sběrače. 

     • Zpět na seznam článků
   • Rozvrh
   • Schránka důvěry
   • ALMANACH 2022
   • VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA NOVÉ ŠKOLNÍ DRUŽINY
   • PROJDĚTE SE NAŠÍ ŠKOLOU ALESPOŇ OBRAZEM
   • Fotogalerie

     zatím žádné údaje
   • připojení k office 365

  Partneři školy

  • Edupage
  • Valašské Klobouky
  • FairTrade
  • Hejného metoda
  • Fraus