• Základní škola Valašské Klobouky

   • Škola otevřená všem
    • Novinky

    • Přípravná třída
     • Přípravná třída

     • 27.02.2022 18:02
     • Ve školním roce 2022/2023 opět plánuje Základní škola Valašské Klobouky otevřít přípravnou třídu, která je určena především dětem s odkladem školní docházky a dále dětem, které dovrší šest let v období od září do prosince ve školním roce 2022/2023.

     • Informační setkání pro zájemce se koná 17. března v 16.00 hodin.

      Žádosti o přijetí do přípravné třídy včetně doporučení školského poradenského zařízení lze podávat v období od 1. do 30. dubna 2022. Přihlášky do přípravné třídy jsou k dispozici na webových stránkách školy nebo je možné si je vyzvednout v recepci školy.

      Podrobné informace získáte u zástupkyně pro 1. stupeň Mgr. Věra Baloušková (telefon: 731 422 165, 739 365 219 nebo e-mail: balouskova@zsvk.eu).

       

      Proč zapsat dítě do přípravné třídy?

      • Přípravná třída je bezplatná.
      • Nízký počet žáků (10-15 dětí) umožňuje individuální přístup pedagoga.
      • Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.
      • Hlavním cílem je hravou formou připravit děti na první ročník ZŠ. 
      • Docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují.
      • Při veškerých činnostech je přihlíženo k věku a schopnostem dítěte.
      • Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11.25 hodin (včetně dopolední vycházky).
      • Příjemné prostředí a zkušená paní učitelka s laskavým přístupem k dětem.
      • Děti mají možnost stravovat se ve školní jídelně a navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu.
      • Dětem bude k dispozici školní logopedka.
      • Děti se účastní všech akcí pořádaných školou.
      • Děti po přípravné třídě mohou pokračovat ve vzdělávání na naší škole, adaptace na školní prostředí je tedy již bez potíží. Rodiče se však mohou rozhodnout a dítě zapsat k povinné školní docházce na kteroukoliv jinou základní školu.

                

                

     • Zpět na seznam článků

  Partneři školy

  • Edupage
  • Valašské Klobouky
  • FairTrade
  • Hejného metoda
  • Fraus