• Základní škola Valašské Klobouky

   • Škola otevřená všem
    • Novinky

    • Zápis dětí do 1. ročníku 2022
     • Zápis dětí do 1. ročníku 2022

     • 09.03.2022 16:04
     • Zápis dětí do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023 proběhne v pátek 8. dubna 2022 od 13.00 do 17.00 hodin ve třídách 1. stupně v přízemí školy. 

     • K zápisu se dostaví všechny děti, které dovrší šestý rok věku k 31. srpnu 2022 a děti, kterým byl udělen odklad školní docházky pro školní rok 2021/2022.

      POSTUP PŘI ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO 1. ROČNÍKU

      POSTUP PŘI ŽÁDOSTI O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

      Zákonný zástupce při zápisu předloží:

      rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci svůj cestovní pas. Zákonní zástupci vyplní nezbytné formuláře k přijetí dítěte, které budou dostupné v elektronické podobě od 14. 3. 2022 na webových stránkách školy.

      V mimořádných a odůvodněných případech, kdy se zákonný zástupce se svým dítětem nemůže dostavit, požádá zástupkyni ředitelky Mgr. Věru Balouškovou o náhradní termín.

      K zápisu se mohou dostavit a do školy mohou být na žádost zákonných zástupců přijaty i děti, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2022 do 30. června 2023. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do prosince je doporučení školského poradenského zařízení. K přijetí dítěte narozeného od ledna do června je podmínkou doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

      Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně jeho zákonný zástupce v době zápisu, odloží mu ředitelka základní školy začátek školní docházky o jeden školní rok. Ředitelka rozhodne na základě žádosti rodiče, doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
      Vzhledem k velké vytíženosti poraden doporučujeme se objednat již nyní.

      V případě, že budou rodiče žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, mají možnost přihlásit jej do přípravné třídy v naší škole, která bude otevřena v případě minimálního počtu deseti přihlášených dětí.

      Každé dítě obdrží u zápisu registrační číslo. Pod tímto číslem získá zákonný zástupce informaci o přijetí dítěte na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

      Důležitý kontakt:
      Mgr. Věra Baloušková, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň, balouskova@zsvk.eu, tel. 731 422 165   

     • Zpět na seznam článků

  Partneři školy

  • Edupage
  • Valašské Klobouky
  • FairTrade
  • Hejného metoda
  • Fraus