• Základní škola Valašské Klobouky

   • Škola otevřená všem
    • Novinky

     • Návrat dětí do školy od 30. 11. 2020

     • 30.11.2020 14:40
     • Od pondělí 30. 11. 2020 se žáci přípravné třídy, všichni žáci 1. stupně a žáci 9. ročníku vrátí na prezenční výuku do školy. Ostatní ročníky 2. stupně se budou vyučovat formou rotační prezenční výuky.  

     • Třídy v prezenční výuce:

      30. 11. – 22. 12.         přípravná třída, 1. – 5. ročník, 9. ročník
      30. 11. – 4. 12.           6. ročník, 7. B, C
        7. 12. – 11. 12.         8. ročník, 7. A, D
      14. 12. – 18. 12.         6. ročník, 7. B, C
      21. 12. – 22. 12.         8. ročník, 7. A, D

      Třídy v distanční výuce:

      30. 11. – 4. 12.           8. ročník, 7. A, D
      7. 12. – 11. 12.           6. ročník, 7. B, C
      14. 12. – 18. 12.         8. ročník, 7. A, D
      21. 12. – 22. 12.         6. ročník, 7. B, C

       

      Prezenční výuka bude probíhat za těchto podmínek:

      * zákonný zástupce žáka zodpovídá za to, že jeho dítě netrpí příznaky infekčního onemocnění a není v nařízené karanténě

      * zachování homogenních skupin (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají), střídání vyučujících je možné

      * je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání

      * je možné upravit organizaci i obsah předmětů, ve kterých dochází k míchání třídních kolektivů tak, aby byla dodržena homogenita skupiny, která má přednost před ustanovením ŠVP

      * je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy

      * bude probíhat výuka náboženství ve 3. ročníku, ve 2., 4. – 9. ročníku distančním způsobem

      * jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole po předchozí domluvě s učitelem

       

      Distanční výuka

      Pro žáky na distanční výuce platí povinnost účastnit se pravidelné on-line výuky a plnit úkoly zadané vyučujícími.

      AKTUALIZOVANÝ ROZVRH HODIN ON-LINE VÝUKY: On-line_vyuka_2st_-_organizacni_plan_od_30_11.pdf

       

      Hygienická opatření

      * bude zajištěno časté větrání v průběhu výuky i o přestávkách

      * po celou dobu pobytu ve škole platí povinnost nosit roušky – zákonný zástupce vybaví dítě každý den dvěma nebo více rouškami + sáčkem na jejich uložení

      * rouška se odkládá pouze při konzumaci svačiny v lavici a při konzumaci oběda u stolu v jídelně

      * ostatní hygienická opatření nastavená od 1. září 2020 i nadále zůstávají v platnosti

       

      Příchod žáků ke škole

      * pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost nasazení roušky a dodržování rozestupů, pokud to není nezbytně nutné, žádáme doprovod mladších žáků, aby zbytečně nepobýval před školou

      * žáci 1. – 4. ročníku vstupují individuálně do školy hlavním vchodem v čase 7:30 až 7:45 hod., po desinfekci rukou odcházejí do šaten a poté ihned do tříd

      * žáci 5. – 9. ročníku vstupují individuálně do školy vchodem od školního hřiště v čase 7:30 až 7:45 hod., po desinfekci rukou odcházejí do šaten a poté ihned do tříd

       

      Školní družina

      * provoz bude zajištěn od 6:00 do 16:00 hod.

      * ranní družina bude v provozu pouze pro žáky 1. – 3. ročníku

      * pro každou třídu bude zajištěna jedna skupina školní družiny – skupiny se neslučují ani neprolínají

      * po celou dobu pobytu v družině platí povinnost nosit roušky

      * odchody ze školní družiny probíhají podle časů nastavených vnitřním řádem ŠD

      * školní klub prozatím nebude v provozu

       

      Školní jídelna

      * ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti v době od 11:00 do 14:00

      * doba výdeje obědů pro jednotlivé třídy bude z preventivních hygienických důvodů pevně stanovena

      * je nutné dodržet rozestupy mezi stoly, maximální počet osob u stolu a další hygienická nařízení

      * žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy

      * žáci na distanční výuce a cizí strávníci si mohou stravu odebrat v čase 10:45 - 11:15 hodin, nebo 13:00-13:30 hodin u bočního vchodu do školní kuchyně

       

      Končí činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 (péče o děti rodičů vybraných profesí).

       

      Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (vydaný 24.8.2020)

      Ve Valašských Kloboukách, dne 25.11.2020

      RNDr. Ivana Sedláková, statutární zástupce ředitele

     • Zpět na seznam článků

  Partneři školy

  • Edupage
  • Valašské Klobouky
  • FairTrade
  • Hejného metoda
  • Fraus