• Základní škola Valašské Klobouky
   • Škola otevřená všem
   • Novinky

    • Krizové opatření

    • 15.10.2020 08:27
    • Rozhodnutím hejtmana Zlínského kraje byla Základní škola Valašské Klobouky určena k zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí.

    • Péče bude poskytována dětem ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

     • * obecní policie;
     • * poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
     • * příslušníci ozbrojených sil;
     • * zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
     • * sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
     • * sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
     • * zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy.

      

     Péče bude dětem poskytována od pondělí do pátku v čase od 6.00 do 17.00 hodin ve 2 skupinách po nejvýše 30 dětech.

     Pokud máte zájem o nabízenou službu, kontaktujte vedení školy:

     tel.: 570 578 101, 603 476 785

     mail: info@zsvk.eu

     Vzdělávací zařízení určená Rozhodnutím hejtmana Zlínského kraje zabezpečí péči o děti v souladu s vyhláškou č. 281/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů s účinností od 14. 10. 2020 do doby ukončení nouzového stavu

    • Zpět na seznam článků

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus