• Základní škola Valašské Klobouky
   • Škola otevřená všem
   • Novinky

    • Důležitá informace - ORGANIZACE VÝUKY OD 12.10.2020

    • 09.10.2020 17:46
    • Na základě opatření vlády ČR se na příštích 14 dnů mění organizace výuky 2. stupně základních škol, která se dotkne osobní přítomnosti žáků ve škole.
    • V naší škole bude výuka organizována takto:

     Výuka na 1. stupni bude probíhat v běžném režimu. Totéž platí pro školní družinu. Od pondělí 12. 10. bude opět v provozu ranní družina. Aktivity školního klubu se do odvolání ruší.

     Na 2. stupni bude výuka probíhat ve střídavém režimu. V týdnu od pondělí 12. 10. budou školu navštěvovat žáci 8. a 9. ročníku a jejich výuka bude probíhat podle platného rozvrhu. Žáci 6. a 7. ročníku přecházejí od pondělí na distanční výuku. V dalším týdnu se ročníky vymění. Od pondělí 19. 10. přijdou do školy žáci 6. a 7. ročníku a 8. a 9. ročník zůstane doma na distanční výuce.

     Distanční výuka je pro všechny žáky povinná, úkoly budou vyučující zasílat přes Edupage v dopoledních hodinách. Žáci mají povinnost se s nimi seznámit a podle pokynů je splnit v daném časovém limitu. Známky získané z této formy výuky jsou stejné váhy jako ty z výuky ve škole. Zadané úkoly budou klasifikovány podle běžné klasifikační stupnice.

     Pokud během distanční výuky žák onemocní, omlouvá jej rodič formou elektronické žákovské knížky. Povinností žáka je si učivo zameškané během nemoci doplnit a doučit se ho.

     Od pondělí 12. 10. bude školní kuchyň opět vařit teplé jídlo. Do odvolání bude poskytovat pouze jedno. Seznamte se s jídelníčkem a včas si proveďte objednávku.

     Na základě metodického doporučení MŠMT mají děti nárok na dotovaný oběd i po dobu vzdělávání distančním způsobem za předpokladu, že provoz školní jídelny není přerušen. Výdej obědů pro žáky v distanční výuce bude probíhat jen ve stanovený čas od 10:45 do 11:15 hodin. Osoba, která bude oběd vyzvedávat, zazvoní na zvonek na rampě u vchodu do školní kuchyně. Pokrm si odnese ve vlastním jídlonosiči – vydaný v nádobí na tácku si jej osoba sama přeloží do svého jídlonosiče na vyčleněném místě v chodbě před školní kuchyní. Při čekání na oběd udržujte i mimo budovu školy rozestupy a chraňte se rouškou.

     Děkujeme za pochopení.

     RNDr. Ivana Sedláková

    • Zpět na seznam článků

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus