• Základní škola Valašské Klobouky
   • Škola otevřená všem
   • Novinky

    • Informace k ukončení školního roku

    • 17.06.2020 20:52
    • Závěr letošního školního roku proběhne podobně jako každý rok. Všichni žáci si budou moci 30. června vyzvednout ve škole vysvědčení. Nově příchozí ale budou muset doložit čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

    • Do pondělí 29. června pokračuje činnost školních skupin ve stávajícím režimu.

     Třídní učitelé 1. až 8. ročníku si domluví se žáky, případně s rodiči žáků, kteří nenavštěvují školní skupiny, osobní schůzky tak, aby do pátku 26. června si všichni vyzvedli ze školy své soukromé věci.

     Žáci 9. ročníku vrátí učebnice a knihy ze školní knihovny, odevzdají čipy a zapůjčené klíče od skříněk.


     Předávání vysvědčení:

     Pro všechny ročníky proběhne v úterý 30. června od 8:00 hod. Všichni žáci, kteří nenavštěvovali školní skupiny a vzdělávali se pouze distančně, musí mít s sebou v tento den aktuální čestné prohlášení o bezinfekčnosti a roušku.

     Žáci 1. stupně budou od 7:30 plynule přicházet do své kmenové třídy, kde jim bude vysvědčení rozdáno.

     Rodiče žáků, kteří navštěvují školní skupiny, nahlásí do pátku 26. června třídnímu učiteli čas odchodu svého dítěte ze školy. Děti mohou v tento den ještě využít hlídání ve školní skupině. Ostatní žáci odchází ihned po rozdání vysvědčení domů.

     Žáci 2. stupně se v 8:00 shromáždí se svým třídním učitelem na tribuně u školního hřiště, kde proběhne slavnostní zakončení školního roku a předání odměn ředitelkou školy. V případě nepříznivého počasí se přesunou do budovy školy.

     Oběd bude vydáván od 10.30 hod. pouze pro děti 1. stupně navštěvující školní skupiny.

     Žáci, kteří nebudou v tento den ve škole přítomni, si mohou následně od 1. července vyzvednout vysvědčení v úředních hodinách v kanceláři školy.


     Výměna učebnic:

     Žáci 9. ročníku odevzdají učebnice třídnímu učiteli, ostatní si je ponechají do začátku září, kdy proběhne výměna.

     Fotografování třídních kolektivů proběhne za školní rok 2019/2020 zpětně v září.


     Stále platí zvýšená hygienická opatření – zejména povinnost nošení roušek ve školních budovách, dezinfekce rukou apod. Podmínkou vstupu žáka do školní budovy je odevzdaný formulář o bezinfekčnosti. Platí přísný zákaz vstupu osob s příznaky virového onemocnění.

     Možné změny s ohledem na aktuální epidemickou situaci vyhrazeny.
      

     Děkuji všem za vstřícnost a přeji úspěšné zakončení letošního školního „koronaroku“.

      

     RNDr. Ivana Sedláková, statutární zástupce ředitele

      

     Cestne_prohlaseni.pdf
     Formulář Čestného prohlášení je možné si během úředních dnů vyzvednout také u hlavního vstupu do školní budovy.

    • Zpět na seznam článků

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus