• Vítejte na stránkách naší školy

    Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
   • Mobilní aplikace

    Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a IOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
   • Moderní škola

    Jsme moderní a kvalitní škola. Učíme v učebnách zařízených nejnovější didaktickou technikou. Používáme interaktivní tabule, hlasovací zařízení.
   • Školní družina a klub

    Takto se po skončení vyučování staráme o naše děti. Nabízíme kvalitní zájmové vzdělávání v mnoha kroužcích a aktivitách školní družiny pro menší děti a školního klubu určeného starším žákům.
   • Novinky

    • Domácí výuka

    • 16.03.2020 18:20
    • Aktuální informace k domácí výuce
    • Vážení rodiče,

     vzhledem ke složité epidemiologické situaci v ČR lze předpokládat, že do běžného režimu výuky se asi brzy nevrátíme. Domácí výuka je u nás ve škole nastavena přes interní komunikační systém Edupage. Jen výjimečně využívají někteří vyučující mail nebo také Facebook, dle domluvy s rodiči.

     Vážíme si zpětné vazby od vás a snažíme se výuku upravit podle vašich připomínek. Všichni vyučující opakovaně obdrželi pokyny, podle nichž by měly být úkoly zadávány tak, aby nedošlo k nadměrnému přetěžování žáků ani rodičů, s přihlédnutím ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků a především jejich věku. Úkoly budou zadávány v rozumné míře a přiměřené náročnosti na každý den podle jednotlivých předmětů v rozvrhu třídy.

     Ocenili bychom, kdybyste doma dítěti vytvořili pracovní místo, kde si bude pravidelně plnit své povinnosti (doporučujeme zejména v dopoledních hodinách) a pokud to situace vyžaduje, dopomohli svým dětem při odesílání zadané práce. Buďte prosím trpěliví a shovívaví, pokud se zpočátku nebude něco dařit. Jsme připraveni vám poradit. Případné komunikační problémy řešte s třídním učitelem nebo učitelem daného předmětu, můžete se obrátit také přímo na vedení školy (info@zsvk.eu, tel. 603 476 785).

     Věřím, že společně to zvládneme.

     RNDr. Ivana Sedláková

    • Zpět na seznam článků
  • Partneři

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonění

   Středa 8. 4. 2020
   • Důležité informace

  • INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
   PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
   NALEZNETE PO KLIKNUTÍ NA OBRÁZEK

  • INFORMACE O PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ
   PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
   NALEZNETE PO KLIKNUTÍ NA OBRÁZEK.

  • AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY
   9. ROČNÍKU 
   K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA STŘEDNÍ ŠKOLY
   NALEZNETE PO KLIKNUTÍ NA OBRÁZEK.